Vattenkraften har byggt Sverige starkt. Men vår natur har fått betala ett högt pris. Forsande livsmiljöer har förvandlats till stenöknar och sterila dammar. Många fiskbestånd har slagits ut.

Nu har en statlig utredning föreslagit lagändringar som ställer högre miljökrav på vattenkraften. Det borde vara en självklarhet. För all annan verksamhet har sådana krav införts sedan länge.

Tycker du som vi att Sverige ska ha en vattenkraft som tar hänsyn till miljön och fisken?
Därför säger vi – Ja tack!

  • Vattenkraften ska prövas mot vår miljölagstiftning precis som all annan verksamhet
  • En miljöanpassad vattenkraft går utmärkt att kombinera med effektiv vattenkraftproduktion och höga kulturvärden
  • Miljöanpassade flöden i vattendragen ger större biologisk mångfald
  • Fisk ska inte skadas eller dö i kraftverkens turbiner
  • Levande vattendrag är grunden för ett hållbart sportfiske och en ökande naturturism som skapar arbetstillfällen på landsbygden
  • Utrotningshotade arter som ålen ska ges en chans att överleva
  • Sverige ska nå de nationella nationella miljömålen och EU:s vattendirektivs krav på God ekologisk status i alla våra vatten

Du behövs!


Dela detta med dina vänner: